La relació amb les famílies

La relació amb les famílies és fonamental a l’Escola Bressol, ja que es comparteix l’educació i la cura dels infants i això només és possible en un marc de cooperació i participació.

A la nostra escola creiem en la importància de la comunicació amb les famílies com clau pel benestar dels infants i és per aquesta raó que potenciem els diferents canals que la fan possible.

La comunicació amb les famílies es canalitza mitjançant:

  • L’agenda: És un mitjà de comunicació bidireccional que permet fer un seguiment de l’infant. L’agenda és el primer llibre de cada un dels infants construïda conjuntament per mestres, mares i pares. A l’agenda cada dia les mestres anotaran quins esdeveniments o activitats han succeït a l’escola,així com el control d’esfinters, el descans i l’alimentació de cada nen o nena.
  • L’informe individual: cada família tindrà un informe del seu infant a final de curs.
  • Tutoria individual: Es faran dues tutories al llarg del curs; una el mes de gener i l’altre el juny per tal de parlar de l’evolució i dels canvis de cada infant.
  • Àlbum d’activitats: És un recull personalitzat de fotografies d’algunes activitats que s’han realitzat durant el curs. Aquest àlbum es donarà a cada infant a final de curs i serà un bon record de l’estada a la Patuleia
  • Entrevista inicial: Es realitza a principi de curs a les famílies que porten l’infant per primer cop a l’escola. Aquesta permet que les mestres coneixin una mica més a l’infant i a les famílies abans que començi el curs escolar.
  • Reunió d’inici de curs: Aquesta reunió es farà abans que comenci el curs i s’explicarà el funcionament general de l’escola.
  • La cartellera: La cartellera està a l’entrada de l’escola i serveix per informar dels esdeveniments importants tant de l’escola com del poble.
  • La nostra pàgina web: Aquesta pàgina permeterà a les famílies veure el dia dia de l’escola així com poder opinar de les activitats que es realitzen.
  • El correu electrònic de l’escola: Les famílies poden adreçar-se cada vegada que ho necessiten al correu electrònic de l’escola

D’altra banda al nostre centre tenim un Consell Escolar, composat per famílies, mestres, un representant de l’Ajuntament. Aquest organisme dóna visibilitat i força al projecte educatiu i permet anar creant-lo, modificant-lo i vivint-lo d’una forma compartida.