Projecte educatiu

A la nostra llar tenim com a objectiu principal vetllar per l’educació i el desenvolupament integral dels infants, ajudant-lo a desenvolupar la seva llibertat i autonomia a través de la manipulació, l’experimentació, l’observació i la descoberta.

Partim de la visió d’un infant únic, capaç i competent que és protagonista del seu aprenentatge, el qual va construint a través de la seva interacció amb el seu entorn més immediat (ell mateix, els companys,els adults, els espais i els materials).

Basem la nostra metodologia a potenciar les capacitats innates dels infants partint de la quotidianitat i el joc com a eixos per desenvolupar la seva manera de ser, de pensar, d’imaginar i relacionar-se tot respectant l’evolució i el ritme de cada infant.